r idth1tm-top-bttchd-block">
> aai-d
 • Curso de Climaterio en la Práctictttttmisiós An:a strong> Dr. Osnaldo M88&andi y Dra. Bátm-hiraeyboldCoordin>Noma:a strong> Dra. Vale Ca Freijedo, Dra. Aldanank"k-oSecrota so:a strong> Dra. Agux.pnanSta vaggi examena strong> ref="/">strong>: 3le>CJulitle>C>Cursbrght=strong>Fpnade A">strong>: 18le>CSeptiembrele>C>Curs/p> Aos"cel">strong>: $ 1.900 (dex.photeca enera /soci ">Tría $ 800)a sw.m>rip> Modadeas":a strong> Alumnos strong>

  C.htli>ios">a tocil">strong>: 20i>ioss teótneco. 40i>ioss prá de Pr. 18l>ioss e>Cestuditl hrependinavb.rip> Tems">Ha strong> <>3/7Curio">1">strong>: Camb.pho>iom/profe: Dra Vale Ca Freijedorias< 9f.c-astrong>10/7Curio">2">strong>: Antttondexciónimaterioe Cicaopausso: Dra Bátm-hiraeybold adextórias< 9f.c-astrong>17/7Curio">3">strong>: TeraCol noo>iom/proimate so de Cl: Dra Agux.pnanSta vaggi adextórias< 9f.c-astrong>24/7Curio">4">strong>: TeraCol Hiom/proimate urso de Cl: Dra Bátm-hiraeybold adextórias< 9f.c-astrong>31/7Curio">5">strong>: Crso de Cliy Eenitmias" cardio"texblar: Dra PedieriGutierrezrias< 9f.c-astrong>7/8Curio">6">strong>: Osteicatia. Osteico.coie: Dra PablanReyrias< 9f.c-astrong>14/8Curio">7">strong>: Uricas-tocogía mate so de Cl: Dr Scomuotro Agux.ínrias< 9f.c-astrong>21/8Curio">8">strong>: Genia/instrimate urso de Cl: Dr Osnaldo M88&andi adextórias< 9f.c-astrong>28/8Curio">9">strong>: Sexa deas" mate so de Cl: Dra Lp/ilanMax.ín adextórias< 9f.c-astrong>4/9Curio">10:a strong> Crso de Cliy Ontocogía: Dra Ms">ana Ms"ronerias< 9f.c-astrong>11/9CRepasHa strong>18/9Cchas d fpnada strong>f="#sta/instr ccioterif="'); cióna strong> 9fvh3> Cf="'); cióner">
    9fvp> CóAos"cel co. ">gun">Có>Prosiguinavbs proc://minavos.rip>

  a.er">Eatefión o, r.hj /> Cócrédito ">Cébie Costrong>er">Cteca enbrghtoe ú 345 - Piitl12"Jooff="na Aiy B"JoCiuas" Autónoe">Sis%ADa-d -BuennbrghtSisLustr ank"erstr Sis9 an16 hr. nbrght(co. favo. c da8&ar previos">Re ">T(011) 4345-5051/52/53 ">">Taail asw.mw //scri (window,), m=s.geById('cloak8693').innamDOCT = ''; var preuk-c= 'ma' + 'il' + 'to'; var pathc= 'hr' + 'ef' + '='; var addy8693c= 'escuela' + '@'; addy8693c= addy8693c+ 'sogiba' + '.' + 'org' + '.' + 'ar'; var addy_t ty8693c= 'escuela' + '@'c+ 'sogiba' + '.' + 'org' + '.' + 'ar'; (window,), m=s.geById('cloak8693').innamDOCT += 'a>&' + pathc+ '\'' + preuk-c+ ':' + addy8693c+ '\'>'+addy_t ty8693+'<\ia>'; //lopm

  b. Po. astrong>Tos"snite a D ">Depósito Bs"cs">Ha strong> oterix.pnpecip> Bs"co G dea Disstrong>C.pnpeas rrinavb:a strong> 10003-8-236-9Castrong>vedadas" e>Cedad-de-Obsiy ricia-y-Gi">Sis%ADa-d -Buennsstrong>CBUa strong> 0070 2364 2000 0010 0038 91Alian:a strong> -onlin1CUIT:a strong> 33-62761745-9cip> Imme="s">A">strong>: Una vez que re dea>Actatos"snite a D bs"cs">otpo. favo. enviorte dprobs">Atpo. correlimliórónttoCa: asw.mw //scri (window,), m=s.geById('cloak47632').innamDOCT = ''; var preuk-c= 'ma' + 'il' + 'to'; var pathc= 'hr' + 'ef' + '='; var addy47632c= 'escuela' + '@'; addy47632c= addy47632c+ 'sogiba' + '.' + 'org' + '.' + 'ar'; var addy_t ty47632c= 'escuela' + '@'c+ 'sogiba' + '.' + 'org' + '.' + 'ar'; (window,), m=s.geById('cloak47632').innamDOCT += 'a>&' + pathc+ '\'' + preuk-c+ ':' + addy47632c+ '\'>'+addy_t ty47632+'<\ia>'; //lopm Actafnadarsnerrass="udinavb.rip>

  c. Aitiovér Sisastrong>Mer(CerPaa">(T.hj /> CóCrédito, Paa"Fá il, RaCoPaa", etc)a strong> mateatu=Web, sckeando>Probotnstr ft tjo.rip>

  Nonbrghtantes a strong>rbrght=sw.mwidth-1"tocor:e#ffffffth:$ 1.900.-er"> antes Cteca enbrghtera etaria">Tríaa strong>rbrght=sw.mwidth-1"tocor:e#ffffffth:$ 800.-aisw.m> nbrghtExtos"jers a strong>rbrght=sw.mwidth-1"tocor:e#ffffffth:USD 150.-er">

  Site pax.pcips">Atmate Có>a r.hj /> CóCrédito / Débie nera >a que se abona,tpo. favo., emiota un correlimliórónttoCa asw.mw //scri (window,), m=s.geById('cloak68881').innamDOCT = ''; var preuk-c= 'ma' + 'il' + 'to'; var pathc= 'hr' + 'ef' + '='; var addy68881c= 'escuela' + '@'; addy68881c= addy68881c+ 'sogiba' + '.' + 'org' + '.' + 'ar'; (window,), m=s.geById('cloak68881').innamDOCT += 'a>&' + pathc+ '\'' + preuk-c+ ':' + addy68881c+ '\'>' +addy68881+'<\ia>'; //lopm la">lank yiml"nombrele>laseablar>Có>a r.hj /> era >a que se abonóte

  astrong>Extos"jers a strong>

  Pciote paa">era r.hj /> Cócrédito desdete tyital-, se adextaa r.hj />s Adicapan ExpresrotoMasterCard.er">CoArg.geia-d a una r.ajo">B1 USD = $ 20iARS.rip>lop

 •  Imprimir  Escvli>
 • Eaail Escv>pubttbtBeteiagY Esc d" /> > " />< >< >< >< >< Ex">